sasmt header

SAMT magazine > Past Editions > 2015 Edition (Issue 149) > Table of Contents

contents / inhoud


1. Conferences / Konferensies
 • Presidential address - Arisa Voges
 • Moral accountability - a new professionalism - Bertha Spies
 • Verslag: SAVMO Nasionale konferensie 2014 - Erna Rademan
Regional Conferences / Streekkonferensies
 • Gauteng-Limpopo-Mpumalanga - Marietjie Hesse
 • Commentary on music and music teachers in South Africa - Tim Roberts
 • Flute and Fife Foundation - Riana Fourie
National & International / Nasionaal & Internasionaal
 • The South African National Youth Orchestra - Paul Boekkooi, Sheila Patterson
 • SASMT and ISME - Elma Britz
 • PASMAE - Annalize Hoek
 • Education Africa 3rd International Marimba & Steelpan Festival 2014 - Joan Lithgow
2. Teaching and Performing / Onderrig en Voordrag
 • Considering the recorder - Mariè McLachlan
 • True to my own voice - Barbara Hill Moore
 • The many worlds of the song accompanist - Ammiel Bushakevitz
 • The ideal recorder method for beginners - Mariè McLachlan
 • Theodora Ndobe - a success story - Mariè McLachlan
3. All that Jazz
 • Hitting that stride - Lee Evans
4. Musicians of Note / Musici van Formaat
 • Noel Stockton: Tracing the footprints of a South African music legend Frelét de Villiers
 • Chris Lamprecht: 'n Mooi storie van 2010 - Mariè McLachlan*
 • My first year as an organbuilder - Antony Melck
 • Olga Rademan - Nerine Leonard
5. Composers / Komponiste
 • Jong komponiste in Pretoria - Franco Prinsloo
 • Imicabango - Alexander Johnson - John Roos
 • Die getal 7 in Alexander Johnson se Omuramba - Jannie le Roux
6. To memorise or not to memorise Petro Engelbrecht
7. Music Competitions / Musiekkompetisies
 • Philip H Moore Music Competition 2014 - Victoria Bennet
 • National Grahamstown Music Competition 2014 - Catherine Foxcroft
 • Unisa 120 Years Anniversary Competition 2014 - Verona Heymans, Arisa Voges
 • Universiteit van Stellenbosch Nasionale Ensemblekompetisie
 • ATKV Musique 2014 - Ilse Schürmann
 • SAKOV studiebeurs 2014 - Theo van Wyk
 • SASMT bursary winners
 • So ontluik township kinders skouer aan skouer tot volwaardige musici - Tilla Henkins
8. Obituaries / Huldeblyke
 • Maestro Vincenzo Lo Castro - Arthur Dixon
 • Irmanda Roos - Elfreda Penzhorn
 • Maureen Alfreda Rycroft - Eric Rycroft
 • Richard Hermann Behrens - Antony Melck
 • Virginia Irvine-Fortescue - Grenville Irvine-Fortescue
 • Christian Ashley Botha - John Roos
 • Stefans GrovĂ© : ’n portret - Gerrit Olivier
 • John Wille: ’n huldeblyk - Nicol Viljoen
 • Neels Hansen - Arnold Cloete
 • Retha Cilliers - Sophia Welz
9. SAVMO Aktiwiteite / SASMT Activities

11. SASMT Directory List / SAVMO Ledelys
* In die gedrukte uitgawe is hierdie artikel van Mariè McLachlan verander. Hier is die korrekte onveranderde weergawe as 'n MSWord dokument:
Chris Lamprecht: 'n Mooi storie van 2010 Word
 

Editor

John Roos

Sub Editor

Bertha Spies

Business Manager

Elma Britz

Last updated:20150324