sasmt header

SAMT magazine > Past Editions > 2000 Edition 1 (Issue 135) > Table of Contents

contents / inhoud
9       Letters / Briewe
11     From the Editor...
40     Subscriptions
63     Advertisers / Adverteerders

features / artikels
12     Future Visions
         Eric Akrofi, Leon Hartshorne, Michael J. Rossi, Roelof Temmingh,
         Caroline van Niekerk, Carl van Wyk
17     Gideon Roos (1909 – 1999)
19     Gideon Roos – A Personal Tribute
         Anette Emdon
21     New study awards from SAMRO
         Robert Buning

news / nuus
24     Music as muscle-builder for the brain
         Constance Holden
24     Rosa Nepgen – 90
         Edward Aitchison
25     Register of Music Outreach Programmes in South Africa (MOPSA)
25     In Memoriam:  Maisie Flink
         Diane Heller
26     Abel Motsoadi wins SAMRO Overseas Scholarship for Singers
27     Derek Ochse – ‘n krag om mee rekening te hou
         Marius Pretorius
28     Violis ontvang Ellie Marx Gedenkbeurs

conference / konferensie
9       The Council, Regional Vice-Presidents an Honorary Members

reviews / resensies
30     Kitaarmusiek vir beginners en jong spelers
         Jaco Kruger
32     Duitse fagotmusiek
         Fanie Jooste
34     New Music Publications
         Jaco van der Merwe

member’s directory / ledelys
40     Index to Member’s Directory / Indeks vir Ledelys
41     Institutional centres / Institusionele sentrums
54     Ordinary centres / Gewone sentrums
68     Independent Members / Onafhanklike Lede

columns / rubrieke
69     Laughing Matters / Lag-‘n-Slag
69     Klip-in-die-Bos / Begging the Question
         Gerhard Koornhof
72     Music Online
         Jaco van der Merwe

competitions / kompetisies
9       Music Giveaway #134
35     Music Giveaway

 

 

Editor

Hannes Taljaard

Business Manager

Annette Massyn

Copy Editor

Directory Editor

Advertising Manager

Sonya Olivier

Editorial Assistants

Danell Herbst

Dawid Stolz

Elize Verwy

Last updated:20130206