'n Mens kan nie 'n probleem oplos met dieselfde gesindheid
 wat die probleem veroorsaak het nie.
   --Naas Ferreira MTh in Avatar: n Ontluikende mitologie vir ons tyd