SASMT composers Home

composers and arrangers

choir & ensemble catalogue / koor- & ensemble werke katalogus - Katrien Holm


Druk op titel in blou om voorbeeld te sien.
Koorwerke
Titel Jaar Gradering Besetting
'n Os en 'n eseltjie
2006 Pre-primêr Eenstemmig + klavier
Die merkwaardige avonture van Tiempie Riempie 2007 Laerskool: Junior Eenstemmig + klavier
Boereplaas 2008 Laerskool: Junior Eenstemmig + klavier & xilofoon
Poppekas Mannetjie 2008 Pre-primêr Eenstemmig + klavier
Haantjie 2014 Laerskool: Junior Eenvoudig tweestemmig + klavier
Koen 2014 Laerskool: Junior Eenvoudig tweestemmig + klavier + houtblokkie
Ensemble werke
Sonnekind 2001 Graad 3-4 Kitaar trio
Constantia Nek 2016 Graad 5-6 Kontrabas, kitaar-kwartet, perkussie
Stoepverf 2016 Graad 6-7 Kitaarduet

Laas bygewerk: 20171214